Privacyverklaring

Wellicht heeft u er in de media al iets over gehoord. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit heeft gevolgen voor onze Speel-o-theek en de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

Via deze link treft u onze privacyverklaring aan.

 

Reacties zijn gesloten.