Uitleenreglement

Gezinslidmaatschap:

Het lidmaatschap bedraagt € 17,50 per gezin per kalenderjaar. De eenmalige inschrijfkosten zijn € 3,50. Het uitleentarief voor een stuk speelgoed bedraagt € 0,20 per 3 weken.
Voor buitenspeelgoed/groot speelgoed is dit € 1,50.

Gezinslidmaatschap Plus:

Het lidmaatschap bedraagt € 25 per gezin per kalenderjaar. De eenmalige inschrijfkosten zijn € 3,50.
U leent maximaal 5 stuks speelgoed, waarvan maximaal 1 stuks buitenspeelgoed/groot speelgoed. Hiervoor zijn geen verdere uitleenkosten verschuldigd.
Deze lidmaatschappen lopen van 1 januari tot en met 31 december en worden automatisch verlengd. Bij inschrijven in de loop van het kalenderjaar betaalt u het evenredige deel van het jaartarief.
Alleen met een geldige lidmaatschapspas kunt u speelgoed lenen. Bij verlies betaalt u voor een nieuwe pas € 1,50 aan vervangingskosten.
Wilt u het lidmaatschap beëindigen, dan heeft u na het eerste jaar een maand opzegtermijn. U zegt schriftelijk op bij het bestuur en levert tevens uw lidmaatschapspas in.

Strippenkaart:

Een strippenkaart kost € 5,00.

U leent 5 stuks speelgoed, waarvan maximaal 2 stuks buitenspeelgoed/groot speelgoed, zonder verdere uitleenkosten. Wordt u aansluitend lid, dan betaalt u geen inschrijfgeld.

Uitleenvoorwaarden:

De uitleentermijn is 3 weken. Bij te laat terugbrengen bedraagt de boete € 0,20 per stuk speelgoed per uitleendag. Voor buitenspeelgoed/groot speelgoed is de boete € 1,00 per uitleendag.
De uitleentermijn kunt u eenmalig met 3 weken verlengen mits het speelgoed niet gereserveerd is.
U kunt speelgoed reserveren. De kosten daarvoor zijn € 0,50 per stuk speelgoed en dient u vooruit te betalen. U krijgt bericht wanneer het speelgoed voor u klaar staat. Na 1 week vervalt de reservering.

Speelgoed lenen en inleveren:

Wij streven ernaar het speelgoed compleet en schoon uit te lenen. De medewerkers controleren het speelgoed bij het uitlenen en inleveren, in het bijzijn van degene die het speelgoed leent c.q. inlevert. Mocht u echter constateren dat het speelgoed toch incompleet is, dan dient u dit dezelfde dag aan één van de bestuursleden door te geven. Maakt u pas melding bij inlevering van het speelgoed, dan worden de onderdelen als zoek geregistreerd en bent u boete verschuldigd.
Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het geleende speelgoed. Het speelgoed dient volledig en schoon te worden teruggebracht. Mocht er iets kapot zijn of ontbreken, dan wordt u vriendelijk verzocht dit te melden. U betaalt een bijdrage van € 1,50 per kapot of ontbrekend onderdeel.
Een speciale commissie bekijkt per geval de schade aan het speelgoed. Zo nodig zal er door u een bedrag bijbetaald moeten worden. Brengt u het ontbrekende onderdeel binnen 3 weken terug, dan ontvangt u de € 1,50 retour.

Rijdend speelgoed neemt u aan de hand mee naar de uitleenbalie, ter voorkoming van schade.

De speel-o-theek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of letsel opgelopen door het gebruik van speelgoed van de speel-o-theek.

Met het tekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het uitleenreglement en het privacyreglement van de speelotheek.

Voor informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u hier terecht.