De speelgoedschijf van de Vereniging Speelotheken Nederland

U heeft er vast al van gehoord. We zijn hard bezig geweest met de speelgoedschijf van de Vereniging Speelotheken Nederland. Maar wat is dat nu precies?

In de speelgoedschijf wordt er uitgegaan van 3 ontwikkelingsgebieden:

1. Lichamelijke ontwikkeling; grove en fijne motoriek. Klimmen en klauteren of
tekenen en zintuiglijk bezig zijn
2. Verstandelijke ontwikkeling; denken en taal/ constructief en planmatig bezig zijn.
Verhaaltjes, zingen, volgens plan werken, oorzaak en gevolg zien, verbanden
leggen.
3. Sociaal- emotionele ontwikkeling; samen spelen, gevoelens en fantasie. Omgaan
met regels, op je beurt wachten, rollenspel.

Binnen deze gebieden zijn weer verschillende categorieën te onderscheiden:

 

Daarnaast heeft de Vereniging Speelotheken Nederland een korte toelichting per categorie gegeven:

Bewegingsmateriaal
Binnen deze categorie vallen spelmaterialen, waarmee een kind wordt uitgenodigd te
lopen, duwen, sjouwen, trekken, gooien, klimmen en springen, dus waarmee grof
motorische bewegingen worden gemaakt. Ook zonder de hier genoemde materialen
komt een kind tot zitten, kruipen en lopen. Maar ouders/opvoeders geven kinderen
graag een stimulans bij de lichamelijke ontwikkeling.
Zintuiglijk materiaal
Spelmaterialen die binnen deze categorie vallen stimuleren en activeren de fijne
motoriek en de zintuigen. We denken hierbij aan materiaal dat een beroep doet op de
ontwikkeling van het gehoor, de reuk, de smaak, het gezicht, tastzin, de ooghandcoördinatie.
Het materiaal nodigt uit tot experimenteren, passen en meten en
vergelijken (kleur-vorm).
Snoezelmateriaal
Snoezelmateriaal is speciaal ontwikkeld om de zintuigen te beleven. Snoezelmateriaal
prikkelt de pure beleving van de zintuigen door kinderen met een
ontwikkelingsachterstand of –beperking. Het materiaal is vaak wat royaler van formaat
en stevig geconstrueerd. In deze categorie valt ook het zachte wasbare speelgoed.
Fantasiemateriaal
Binnen deze categorie vallen spelmaterialen, waarmee het kind naspeelt wat het ziet en
meemaakt. Fantasiemateriaal is nodig bij het verwerken van gevoelens. Het kind
experimenteert met verschillende rollen. Naarmate een kind ouder wordt, speelt het
situaties die het niet zelf meegemaakt heeft, maar die het heeft leren kennen uit
boeken, verhalen of TV-series. Het kind kan terug gaan in de tijd (riddertijd) of in de
toekomst leven (Science Fiction-verhalen). Kinderen hebben fantasiemateriaal nodig om
met elkaar, zichzelf en de grote mensenwereld om te leren gaan.
Creativiteits- en expressiemateriaal
Binnen deze categorie vallen spelmaterialen waarmee kinderen zelf vorm kunnen geven
en/of zichzelf kunnen uiten. Beeldend materiaal (zoals papier, verf, klei), gereedschap
(zoals hamer, schaar en weefgetouw), voorgeconstrueerd materiaal (zoals stempels,
gipsvormen) en muziekinstrumenten horen in deze categorie thuis.
Hieronder vindt u de speelgoedschijf. Deze kan in de speelotheek gehangen worden als
leidraad voor de leners in de variatie van hun speelgoedkeuze.
Gezelschapsspellen
Binnen deze categorie vallen die spellen die primair bedoeld zijn om met meerdere
personen te spelen. Het speldoel staat vast en moet volgens afgesproken regels bereikt
worden.Taal-en denkspellen
In deze categorie vinden we o.a. de spelletjes die solitair gespeeld kunnen worden. Het
betreft spellen die speciaal ontwikkeld zijn op ruimtelijk- en wiskundig inzicht en
taalontwikkeling. De spellen voorzien in een differentiatie in moeilijkheidsgraad. (tekstconcept
AFKL)
Puzzels
Binnen deze categorie vallen spelmaterialen, waarbij het gaat om zoeken, herkennen en
bij elkaar brengen van vormen. Doel is: de vorm compleet maken.
Bouw- en constructiemateriaal
Binnen deze categorie vallen spelmaterialen, waarmee een kind stapelt, bouwt en
gebruik maakt van diverse verbindingselementen. De categorie is opgebouwd van
bouwen naar construeren.

Deze categorieën kunt u vinden in onze speel-o-theek. De Snoezelcategorie is nog leeg, maar in de toekomst hopen we ook die categorie te kunnen vullen.

Mocht u hierover nog vragen hebben, horen wij dat natuurlijk graag.

 

Reacties zijn gesloten.